/ Hjem / Nyttig å vite / Ofte stilte spørsmål / Hva forventes av min familie?

Hva forventes av min familie?

Å være med hos oss er både svært rimelig og veldig uforpliktende. Når du registrerer deg hos oss, mottar du invitasjoner fra oss når vi finner på noe hyggelig og melder din interesse for å være med når det passer for deg. For at tilbudet skal være hyggelig for alle som kommer har vi noen forventninger til deg og dine barn (egentlig ganske selvsagte ting synes vi):

  • Du gir beskjed raskt til aktivitetsleder hvis du må melde forfall til en aktivitet der du har fått plass. Dersom du bare uteblir, må du forvente at vi ikke prioriterer å gi deg og dine plass i første omgang neste gang. På en del aktiviteter kjøper vi eksempelvis inn dyre billetter. Det er meningsløst å holde av slike plasser gang etter gang til familier som ikke gir oss beskjed når de av ulike grunner ikke kan komme. Vi prioriterer å gi slike plasser til familier som forstår at vi må vite hvem som faktisk kommer til å dukke opp.
  • Du er hyggelig og imøtekommende mot både gamle travere og nye familier så langt det lar seg gjøre og passer på å være inkluderende også når du og dine har begynt å bli husvarme. Du sørger for at barna dine også så langt de klarer er bevisste på å være hyggelig og inkluderende mot andre barn. Enestående familier er ikke en lukket venneklubb, men et åpent nettverk for helt alminnelige familier der en voksen er ofte alene med barna sine. Det skal alltid være lett for nye familier å bli med hos oss.  I Enestående familier fokuserer vi på å ha det hyggelig sammen og er forsiktige med å spørre å grave for mye i de andre deltakernes livssituasjon. Vi er også varsomme med å belaste andre deltakere med krevende personlige betroelser fra eget liv. Noen familier som kommer til oss har betydelige utfordringer i eget liv og trenger å kunne møte andre familier til hyggelige aktiviteter uten å bli spurt ut om veldig private ting. Det er mange i samfunnet vårt det ikke er så lett for når de blir spurt av fremmede mennesker om hva slags tilknytning de har til arbeidslivet, hva slags samværsordning de har med barna sine eller andre personlige ting. Vi ber alle som er med hos oss å legge vekt på å gjøre det lett også for mennesker med trøblete bakgrunn å kjenne seg velkomne og godt ivaretatt hos oss. Dette er et ansvar du og dine bærer på lik linje med våre aktivitetsledere, ikke et ansvar du kan fraskrive deg.
  • Bak Enestående familier står den rusforebyggende organisasjonen IOGT.  For oss er det særlig viktig at nettverkene vi bygger oppleves som helt alkoholfrie, til glede for barn og voksne. For mange av dem som kommer til oss er dette en kvalitet de setter stor pris på.  Blir du kjent med mennesker gjennom Enestående familier og har lyst til å knytte kontakt med dem videre privat, synes vi derfor for eksempel det er mer naturlig i første omgang å spørre om de vil være med på stranda en dag, enn å invitere andre deltakere med på pub. Vi legger oss selvsagt ikke opp i hvordan du forholder deg til rusmidler på andre arenar enn våre, men setter pris på at du er med på å bidra til at miljøet i Enestående familier oppleves tørt og trygt også for barn og voksne som har vonde erfaringer knyttet til rus. I Enestående familier er vi mer opptatt av å se framover og bygge gode nettverk for framtida, enn å se bakover og finne ut hva slags livssituasjon de vi møter hos oss kommer fra. Sammen skal vi lage oss mange gode dager.
  • Du hjelper oss å ta godt vare på våre frivillige aktivitetsledere som bruker sin fritid på å skape hyggelige aktiviteter for deg og dine. Vær raskere til å fortelle dem at du er glad for deres innsats enn å påpeke alt som kunne vært annerledes. I Enestående familier tar vi vare på hverandre og heier hverandre fram.
  • Vi har lang erfaring i å arrangere hyggelige aktiviteter for svært ulike familier og forventer at familier som deltar hos oss ikke utfordrer våre frivilliges grenser unødig. Ofte gir vi eksempelvis beskjeder i plenum som vi regner med at alle forholder seg positivt og mest mulig lojalt til. Det kan for eksempel innebære at vi oppfordrer deltakere til å komme tidsnok, at vi ber om at man legger bort mobiltelefoner eller ikke handler i kiosker på arenaer vi besøker.
  • Du forstår at å få være med på en aktivitet hos oss ikke er en rettighet der du kan kreve å få plass. Våre aktivitetsledere gjør så godt de kan for å fordele det vi har av ressurser så rettferdig som mulig. Det betyr at du av og til må gjøre regning med å ikke få være med selv om du og dine har veldig lyst. Prøv å glede deg over alt du får delta på, istedet for å ergre deg de gangene noen andre familier får den plassen du og dine gjerne ville hatt. Neste gang er det kanskje din tur igjen.