/ Hjem / Nyttig å vite / Starte opp ny gruppe / bli og være leder i en eksisterende gruppe

Starte opp ny gruppe / bli og være leder i en eksisterende gruppe

gruppebilde lederkurs 2023

Frivillige mammaer og pappaer over store deler av landet starter og driver lokale grupper av Enestående familier der de bor. Kan du tenke deg å starte en slik gruppe? Eller vil du gjerne bli aktivitetsleder i en allerede eksisterende gruppe?

En helg hvert år ( for tiden i november ) kurser vi nye frivillige til aktivitetsledere. Kurset har begrenset antall plasser. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvor det er lurt å ha grupper og hvor mange aktivitetsledere vi trenger i de ulike gruppene.

Kurset er obligatorisk å gjennomføre for alle frivillige Enestående familier-ledere. Kurs, opphold og reisekostnader dekkes for kursdeltakerne.

Vi forventer at du som aktivitetsleder også deltar på ledersamling en helg hver høst og skriver under på vår kontrakt.

Vi tror de vi leter etter kjenner seg igjen i mye av dette:

  • Du er selv ofte alene med barna dine på en eller annen måte og har samtidig hodet litt over vannet i forhold til egen livssituasjon.
  • Du er utadvendt og selvgående, har alminnelig gode norskkunnskaper, er inkluderende, raus i møte med andre og har forståelse for menneskers ulikheter.
  • Du har tilgang til datamaskin hjemme, har elementære dataferdigheter og liker å lære nye tekniske ting. Som leder hos oss skal du selv klare å publisere og sende ut invitasjoner til aktiviteter,  holde styr på deltakerlister og følge opp økonomirutiner etter gjennomført aktivitet.  Dette er ikke vanskelig, men det skal gjennomføres. Du trenger vanlig dataprogramvare for å få det til.
  • Du har tid i hverdagen og lyst til å bruke litt av fritiden din på å arrangere aktiviteter.
  • Du tror du vil like å ha ansvar for enkeltaktiviteter og gjennomføre en aktivitet fra A til Å etter opplæring, inkludert enkelt økonomiarbeid. Som aktivitetsleder hos oss må du være ryddig økonomisk.
  • Noen som allerede er med i Enestående familier har sagt til deg at de tror du kunne passe til å være aktivitetsleder. Kanskje har du allerede hatt en prat med en der du bor som har bedt deg om å melde din interesse på lederkurset?
  • Du vet at organisasjonen bak Enestående familier heter IOGT  og kan enkelt være lojal mot de grunnverdiene organisasjonen vår står for. IOGT er en solidaritetsorganisasjon. Vi er opptatt av at aktivitetslederne er bevisst sin egen rolle som forbilde blant annet når det gjelder omgang med alkohol og andre rusmidler.
  • Du trenger selv Enestående familier i ditt eget liv og gleder deg over det tilbudet vårt gir deg og barna dine av aktiviteter i nærmiljøet og nye nettverksmuligheter.
  • Du kan framlegge såkalt politiattest/omsorgsattest til bruk i frivillig arbeid med barn (vi ordner det formelle på kurset, men du må vite at politiet vil gi deg en slik attest når du søker).
  • Du har i store trekk et vanlig og greit forhold til det offentlige (barnehage, barnevern, helsestasjon, skole og lignende) og har ikke desperat behov for denne lederrollen for å "bevise" verken for deg selv eller andre at du er en helt alminnelig ok forelder (hva nå det måtte bety, vi har alle vårt. Poenget er at du skal kunne samarbeide med slike instanser og de skal kunne reklamere for arbeidet til gruppa uten at de opplever det som problematisk at det er DU som er aktivitetsleder.)

Har en aktivitetsleder i Enestående familier anbefalt deg å ta lederkurset? Har du lyst, men mangler anbefaling? Eller kanskje savner du en gruppe der du bor og ønsker å starte opp en? Kjenner vi deg ikke fra før, kan du kontakte nasjonal leder på ef@iogt.no

I løpet av kurset finner vi sammen ut om dette er noe for deg. Vi er nøye på hvem som får være aktivitetsledere hos oss, men det er ikke først og fremst formelle kvalifikasjoner vi ser etter, så ikke vær redd for å melde din interesse :)

Enestående familier i Norge arbeider kontinuerlig med å sikre kvaliteten i vårt arbeid. Enestående familier forvalter offentlig midler på vegne av skattebetalerne og er helt avhengig av ryddighet og etterrettelighet i alle ledd. De frivillige aktivitetslederne gjennomgår derfor obligatorisk kursing, skriver under på en omfattende kontrakt og skal jevnlig være i dialog med den nasjonale ledelsen om sitt frivillige arbeid. De må også levere en forenklet politiattest. Det hender dessverre at samarbeidet mellom oss og lokale aktivitetsledere blir vanskelig. Slikt kan skje plutselig eller over tid. Det kan være vi gjør erfaringer som tilsier at samarbeidet bør avsluttes. Slike erfaringer trenger ikke ha noe med hvordan aktivitetsleder har skjøttet sitt verv i forhold til deltakere. Man kan godt være hyggelig og dyktig ute på aktiviteter uten at det betyr at man kan være aktivitetsleder hos oss.

Lederarbeidet innebærer blant annet relativt omfattende ansvar for økonomi, personvern og dokumentasjon. Av og til når noen slutter i sitt verv som frivillig aktivitetsleder i Enestående familier, eller vi ser oss nødt til å legge ned en lokal gruppe, kan deltakere bli opprørte eller lei seg. Det har vi stor forståelse for. Vi ber deltakerne likevel ha tillit til at vi alltid har felleskapets beste i fokus når vi avgjør hvem som kan være aktivitetsledere i Enestående familier og hvor vi ser oss i stand til å ha lokale grupper. Vi vil selvsagt aldri kommentere offentlig eller involvere deltakere i beslutninger vi tar med tanke på hvem som kan utføre en frivillig lederjobb hos oss. Som frivillig organisasjon har IOGT lang erfaring i utvelgelse og veiledning av frivillige og legger vinn på å behandle våre aktivitetsledere i Enestående familier på best mulig måte. Vi er takknemlige for at svært mange ønsker å utføre frivillig lederinnsats hos oss.