Julaften 2019 med Enestående familier på Bryne

jaerbladet.jpg_size-large

Julaften samlet familier på Bryne seg til felles julefest på Torget Restaurant. Jærbladet dekket saken 25.11.2019

Les artikkelen om julefesten på Bryne julaften 2019. Torget restaurant spanderte rett og slett både mat og mannskap for å få til en hyggelig julaftenfeiring for deltakere blant annet fra Enestående familier :)

Julaften 2019 med Enestående familier på Bryne (pdf)