Trondheimsgruppa om levekårsutfordringer i NT24 16.11.2022

Vår leder i Trondheim, Christian Strømstad, ble 16. november intervjuet i NT24 angående de store levekårsutfordringene man ser i Trondheim nå.

Artikkelen kan du lese her.