Møt barnas beste turopperatør – Førstesideoppslag september 2011 Vestfold Blad

Artikkelen finnes ikke lengre på nettsida til avisen, men du kan lese den her