Julaften 2019 med Enestående familier på Bryne

Julaften samles familier på Bryne til felles julefest på Torget Restaurant. Jærbladet dekket saken 25.11.2019

Les artilkkelen om julefesten på Bryne julaften 2019. Torget restaurant spanderte rett og slett både mat og mannskap for å få til en hyggelig julaftenfeiring for deltakere blant annet fra Enestående familier :)