Starte opp ny gruppe / Bli og være leder i en eksisterende gruppe

Frivillige mammaer og pappaer over hele landet starter og driver lokale grupper av Enestående familier der de bor. Kan du tenke deg å starte en slik gruppe? Vi vil gjerne starte nye grupper. Eller vil du gjerne bli medleder i en allerede eksisterende gruppe?

En helg hver høst (gjerne i november) kurser vi nye frivillige ledere. Kurset har begrenset antall plasser. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvor det er lurt å ha grupper og hvor mange ledere vi trenger i de ulike gruppene.

Lederkurset er obligatorisk å gjennomføre for alle frivillige Enestående familier-ledere. Kurs, opphold og reisekostnader dekkes for kursdeltakerne.

Vi forventer at du som leder også deltar på ledersamlingen en helg hver høst og skriver under på vår lederkontrakt. Kontrakten leser du ved å følge linken under her.

Lederkontrakt-for-ledere-i-Enestående-familier

Vi tror de vi leter etter kjenner seg igjen i mye av dette:

  • Du er selv ofte alene med barna dine på en eller annen måte og har samtidig hodet litt over vannet i forhold til egen livssituasjon.
  • Du er utadvendt og selvgående, har alminnelig gode norskkunnskaper, er inkluderende, raus i møte med andre og har forståelse for menneskers ulikheter.
  • Du har tilgang til datamaskin hjemme, har elementære dataferdigheter og liker å lære nye tekniske ting. Som leder hos oss skal du selv klare å publisere og sende ut invitasjoner til aktiviteter,  holde styr på deltakerlister og følge opp økonomirutiner etter gjennomført aktivitet.  Dette er ikke vanskelig, men det skal gjennomføres. Du trenger vanlig dataprogramvare for å få det til.
  • Du har tid i hverdagen og lyst til å bruke litt av fritiden din på å arrangere aktiviteter.
  • Du tror du vil like å ha ansvar for enkeltaktiviteter og gjennomføre en aktivitet fra A til Å etter opplæring, inkludert enkelt økonomiarbeid. Som leder hos oss må du være ryddig økonomisk.
  • Noen som allerede er med i Enestående familier har sagt til deg at de tror du kunne passe til å være leder. Kanskje har du allerede hatt en prat med en leder der du bor som har bedt deg om å melde din interesse?
  • Du vet at organisasjonen bak Enestående familier heter IOGT  og kan enkelt være lojal mot de grunnverdiene organisasjonen vår står for. IOGT er en solidarietsorganisasjon. Vi er opptatt av at lederne hos oss er bevisst sin egen rolle som forbilde blant annet når det gjelder omgang med alkohol og andre rusmidler.
  • Du trenger selv Enestående familier i ditt eget liv og gleder deg over det tilbudet vårt gir deg og barna dine av aktiviteter i nærmiljøet og nye nettverksmuligheter.
  • Du kan framlegge såkalt politiattest/omsorgsattest til bruk i frivillig arbeid med barn (vi ordner det formelle på kurset, men du må vite at politiet vil gi deg en slik attest når du søker).
  • Du har i store trekk et vanlig og greit forhold til det offentlige (barnehage, barnevern, helsestasjon, skole og lignende) og har ikke desperat behov for denne lederrollen for å "bevise" verken for deg selv eller andre at du er en helt alminnelig ok foreldre (hva nå det måtte bety, vi har alle vårt. Poenget er at du skal kunne samarbeide med slike instanser og de skal kunne reklamere for arbeidet til gruppa uten at de opplever det som problematisk at det er DU som er leder.)

Har en leder i Enestående familier anbefalt deg å ta lederkurset? Har du lyst, men mangler anbefaling? Eller kanskje savner du en gruppe der du bor og ønsker å starte opp en? Kjenner vi deg ikke fra før, kan du kontakte nasjonal leder på ef@iogt.no

I løpet av kurset finner vi sammen ut om dette er noe for deg. Vi er nøye på hvem som får være ledere hos oss, men det er ikke først og fremst formelle kvalifikasjoner vi ser etter, så ikke vær redd for å melde din interesse :)

Enestående familier i Norge arbeider kontinuerlig med å sikre kvaliteten i vårt arbeid. Vi forvalter offentlig midler på vegne av skattebetalerne, og er helt avhengige av ryddighet og etterrettelighet i alle ledd i alt vårt arbeid. De frivillige lederne våre gjennomgår derfor som dere ser obligatorisk kursing, skriver under på en omfattende lederkontrakt og skal jevnlig være i dialog med oss om sitt frivillige arbeid. De må også levere en forenklet politiattest. Det hender dessverre at samarbeidet mellom oss og lokale ledere blir vanskelig. Slikt kan skje plutselig eller over tid. Det kan være vi eller lokale ledere gjør erfaringer som tilsier at samarbeidet mellom oss bør avsluttes. Slike erfaringer trenger ikke ha noe med hvordan lederen har skjøttet sitt verv i forhold til deltakere. Man kan godt være en hyggelig og dyktig frivillig leder ute på aktiviteter uten at det betyr at man kan være leder hos oss.

Lederarbeidet innebærer blant annet relativt omfattende ansvar for økonomi, personvern og dokumentasjon. Noen ganger når ledere slutter hos oss kan deltakere bli opprørt eller lei seg. Det har vi stor forståelse for. Vi ber deltakerne likevel ha tillit til at vi alltid har felleskapets beste i fokus når vi avgjør hvem som kan være frivillige ledere hos oss. Vi vil selvsagt aldri kommentere offentlig eller involvere deltakere i beslutninger vi tar med tanke på hvem som kan utføre en frivillig lederjobb hos oss.  Som frivillig organisasjon har vi lang erfaring i utvelgelse og veiledning av frivillige ledere, og legger vinn på å behandle våre ledere på best mulig måte. Vi er takknemlige for at svært mange ønsker å utføre frivillig lederinnsats hos oss.