Starte opp ny gruppe / Bli leder i en eksisterende gruppe

Frivillige mammaer og pappaer over hele landet starter og driver lokale grupper av Enestående familier der de bor. Kan du tenke deg å starte en slik gruppe? Vi vil gjerne starte nye grupper. Eller vil du gjerne bli medleder i en allerede eksisterende gruppe?

En helg i januar hvert år i Oslo kurser vi nye ledere fra hele landet. Kursdato og informasjon legges ut i aktivitetskalenderen i oktober. Kurset har begrenset antall plasser. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvor det er lurt å ha grupper og hvor mange ledere vi trenger i de ulike gruppene.

Lederkurset er obligatorisk å gjennomføre for alle frivillige Enestående familier-ledere. Kurs, opphold og reisekostnader dekkes for kursdeltakerne.

Vi forventer at du som leder også deltar på ledersamlingen en helg hver høst og skriver under på vår lederkontrakt. Kontrakten leser du ved å følge linken under her.

Lederkontrakt-for-ledere-i-Enestående-familier

Vi tror de vi leter etter kjenner seg igjen i mye av dette:

  • Du er selv ofte alene med barna dine på en eller annen måte og har samtidig hodet litt over vannet i forhold til egen livssituasjon.
  • Du er utadvendt og selvgående, har alminnelig gode norskkunnskaper, er inkluderende, raus i møte med andre og har forståelse for menneskers ulikheter.
  • Du har tilgang til datamaskin hjemme, har elementære dataferdigheter og liker å lære nye tekniske ting. Som leder hos oss skal du selv klare å publisere og sende ut invitasjoner til aktiviteter,  holde styr på deltakerlister og følge opp økonomirutiner etter gjennomført aktivitet.  Dette er ikke vanskelig, men det skal gjennomføres. Du trenger vanlig dataprogramvare for å få det til.
  • Du har tid i hverdagen og lyst til å bruke litt av fritiden din på å arrangere aktiviteter.
  • Du tror du vil like å ha ansvar for enkeltaktiviteter og gjennomføre en aktivitet fra A til Å etter opplæring, inkludert enkelt økonomiarbeid. Som leder hos oss må du være ryddig økonomisk.
  • Noen som allerede er med i Enestående familier har sagt til deg at de tror du kunne passe til å være leder. Kanskje har du allerede hatt en prat med en leder der du bor som har bedt deg om å melde din interesse?
  • Du vet at organisasjonen bak Enestående familier heter IOGT  og kan enkelt være lojal mot de grunnverdiene organisasjonen vår står for. IOGT er en solidarietsorganisasjon. Vi er opptatt av at lederne hos oss er bevisst sin egen rolle som forbilde blant annet når det gjelder omgang med alkohol og andre rusmidler.
  • Du trenger selv Enestående familier i ditt eget liv og gleder deg over det tilbudet vårt gir deg og barna dine av aktiviteter i nærmiljøet og nye nettverksmuligheter.
  • Du kan framlegge såkalt politiattest/omsorgsattest til bruk i frivillig arbeid med barn (vi ordner det formelle på kurset, men du må vite at politiet vil gi deg en slik attest når du søker).
  • Du har i store trekk et vanlig og greit forhold til det offentlige (barnehage, barnevern, helsestasjon, skole og lignende) og har ikke desperat behov for denne lederrollen for å "bevise" verken for deg selv eller andre at du er en helt alminnelig ok foreldre (hva nå det måtte bety, vi har alle vårt. Poenget er at du skal kunne samarbeide med slike instanser og de skal kunne reklamere for arbeidet til gruppa uten at de opplever det som problematisk at det er DU som er leder.)

Har en leder i Enestående familier anbefalt deg å ta lederkurset? Har du lyst, men mangler anbefaling? Eller kanskje savner du en gruppe der du bor og ønsker å starte opp en? Kjenner vi deg ikke fra før, kan du kontakte nasjonal leder Trude Sletteberg tlf: 976 14 519 ef@iogt.no

I løpet av kurset finner vi sammen ut om dette er noe for deg. Vi er nøye på hvem som får være ledere hos oss, men det er ikke først og fremst formelle kvalifikasjoner vi ser etter, så ikke vær redd for å melde din interesse :)