Smittevernregler i forbindelse med Covid-19

Enestående familier har innført kjøreregler som skal følges av både deltakere og ledere på våre aktiviteter. De kan kort oppsummeres i huskeregelen:

Kom frisk - Vask henda - Hold avstand

For å kunne møtes må vi kunne stole på at dere som er med oss på tur er solidariske og følger våre kjøreregler som er i samsvar med pålegg og råd fra helsemyndighetene.  Når du får plass på en av våre aktiviteter vil du få beskjed om hvilke regler som til enhver tid gjelder. Vi forutsetter at du går gjennom disse reglene med barna dine før dere kommer på aktiviteter hos oss. Ved oppstart av aktiviteten vil vi også minne om smittevernreglene. Dette er våre regler:

  1. Kom frisk. Ingen personer som er kjent med eller mistenker at de har smittsomme sykdommer kan delta hos oss. Er man i karantene kan man heller ikke delta. En del av den nasjonale dugnaden innebærer å bremse spredning av ALLE smittsomme sykdommer slik at flest mulig i befolkningen hele tiden kan komme seg på jobb og skole. Småsymptomer du ellers kanskje ikke ville latt stoppe deg fra å delta SKAL stoppe deg nå. I en slik rammeforståelse er det like lite ønskelig å spre oppkastsyke som Covid-19, men selvsagt er det spesielt viktig å ikke møte opp hos oss om man har symptomer på sykdom i luftveiene. Våre ledere kan gjøre skjønnsmessige vurderinger på tur og be familier reise hjem dersom de oppfattes som bærere av smittsomme sykdommer eller ikke overholder de smittevernregler som til enhver tid gjelder. Meld fra i forkant dersom dere forstår at dere ikke kan møte opp på en aktivitet. Husk at andre kan bli engstelige for hvordan du og dine framstår selv om du ikke er det, så fortell aktivitetsledere uoppfordret om eksempelvis pollenallergi. Det er mange som trenger et tilbud for tiden. Ved uteblivelse uten at vi har blitt varslet vil vi i neste omgang prioritere andre familier.
  1. Vask henda. På våre aktiviteter kommer man med rene klær og rene hender. Det forventes at man benytter såpe og vann og / eller Antibac minst ved ankomst, før og etter bespisning og ved avreise. Leder har med seg Antibac som skal være tilgjengelig gjennom hele aktiviteten. Vi har dessuten bestilt og deler snarlig ut Antibac til personlig bruk som kan etterfylles privat og tas med også på neste aktivitet. Vi forventer at både barn og voksne benytter slike hjelpemidler jevnlig i løpet av aktiviteter. Når man bruker toiletter og felles håndvaskemuligheter rengjør man etter seg, og påser at man ikke etterlater seg smittestoffer på vannkraner, toiletter og dørhåndtak. Barn som ikke klarer å passe på dette selv må få hjelp av sine egne voksne. Ved oppstart av hver aktivitet gis kort innføring i smittevernregler som skal følges.
  1. Hold avstand. Det er ledernes ansvar å legge til rette for at avstandsregler kan overholdes, men vi oppfordrer deltakere til å selv si ifra på en pen måte både til ledere og andre deltakere dersom de blir oppmerksomme på at reglene ikke følges. I et stort fellesskap vil ulike mennesker legge merke til ulike ting. Vi ser på denne kollektive årvåkenheten som en stor ressurs. Vi er takknemlige for at vi skal stå sammen både barn og voksne om å ivareta smittevernet.  Fra 7. mai 2020 er den generelle regelen for alle i Norge at vi skal holde 1 meters avstand til hverandre så langt det er mulig med unntak av dem som tilhører samme husstand. Der det er mulig bør man fortsatt holde 2 meter avstand. Man bør fortsatt unngå å bruke utstyr som deles mellom flere hender. Dersom utstyr må deles så skal man rengjøre både utstyr og hender før og etter bruk. Det er gjort særskilt unntak i regelverket knyttet til avstandsgrenser for fritidsaktiviteter som våre fra 15. juni, med beskjed om at personer under 20 år kan unntas fra avstandskravet ved slike arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt. Det betyr at barn som er med oss på tur ikke trenger å følge kravet om å holde en meter avstand, MEN de bør ungå å "herje" med hverandre fysisk og skrike og skråle (dråpesmitte spres lett ved roping og pusting og pesing). De voksne på tur med oss skal fortsatt overholde regelen om minimum en meter avstand både mellom voksne og barn,  med unntak av ledere som må bryte avtstandsregelen for å utføre sitt lederverv. Det er eksempelvis uproblematisk innenfor regelverket å kunne spille kabal med egen kortstokk eller stigespill med hver sin terning,  fiske krabber med hvert sitt krabbesnøre, dra på sykkeltur, overnatte i hengekøye eller spise medbrakte matpakker. Det er samtidig ikke lov å lage mat sammen eller samkjøre i bil med familier som ikke er nærkontakter. Skal man dele ustyr når man for eksempel spiller brettspill eller leker med strandleker må man være ekstra nøye med håndhygiene før, under og etter aktiviteten.

Det kan være vanskelig i praksis å skille mellom hva som er lov og ikke lov, og lister vil aldri bli uttømmende, men nedenstående føringer bør kunne være retningsgivende for praksis ute i gruppene:

  • Man kan leke med ball, men flere personer kan i bare begrenset grad dele samme ball uten å tenke nøye gjennom smittevern. Sparker man fotball bør man eksempelvis ikke nikke eller bruke hender. Lekeslossing eller "herjing" bør unngås.
  • Ved bespisning skal hver familie ha med seg egen mat og eget spiseutstyr eller porsjonspakker skal deles ut av leder med rene hender. Ansvarlig for matservering er særlig oppmerksom på hygiene. Alle former for buffetservering er forbudt, det inkluderer å forsyne seg selv av suppegryter og engangsbestikk.
  • Flere familier kan bruke samme utstyr etter tur dersom utstyr og berøringsflater rengjøres mellom hver bruker (eksempelvis kanoer og padleårer).
  • Mobiltelefoner brukes som hovedregel ikke under aktiviteter. Dersom man av en eller annen grunn unntaksvis er nødt til å bruke en mobiltelefon rengjøres hender umiddelbart etterpå før aktivitet fortsetter.
  • Ved aktiviteter der man er nødt til å dele utstyr og utstyret i praksis ikke kan desinfiseres mellom hver bruker må deltakerne være nøye på å vaske hendene før og etterpå.
  • Etter som tiden går vil trolig en del av disse reglene mykes opp, men det vil likevel være gunstig om flest mulig deltakere og ledere er oppmerksomme på å holde mest mulig avstand og dele minst mulig utstyr gjennom hele perioden vi strever med Kornona-pandemien. Hos oss møtes mange barn fra ulike bydeler og nærmiljøer. Selv om det ikke lengre er et uttalt krav at barn på ferietur med oss MÅ holde 1 meters avstand, er det lurt at flest mulig holder klok avstand når det er praktisk gjennomførbart.

Kom frisk – Vask henda – Hold avstand

Takk for din families viktige bidrag til å hindre spredning av smittsom sykdom