Smittevernregler i forbindelse med Covid-19

Enestående familier har innført kjøreregler som skal følges av både deltakere og ledere på våre aktiviteter. De kan kort oppsummeres i huskeregelen:

Kom frisk - Vask henda - Hold avstand

For å kunne møtes må vi kunne stole på at dere som er med oss på tur er solidariske og følger våre kjøreregler som er i samsvar med pålegg og råd fra helsemyndighetene.  Når du får plass på en av våre aktiviteter vil du få beskjed om hvilke regler som til enhver tid gjelder. Vi forutsetter at du går gjennom disse reglene med barna dine før dere kommer på aktiviteter hos oss. Ved oppstart av aktiviteten vil vi også minne om smittevernreglene. Dette er våre regler:

  1. Kom frisk. Ingen personer som er kjent med eller mistenker at de har smittsomme sykdommer kan delta hos oss. Er man i karantene kan man heller ikke delta. En del av den nasjonale dugnaden innebærer å bremse spredning av ALLE smittsomme sykdommer slik at flest mulig i befolkningen hele tiden kan komme seg på jobb og skole. Småsymptomer du ellers kanskje ikke ville latt stoppe deg fra å delta SKAL stoppe deg nå. I en slik rammeforståelse er det like lite ønskelig å spre oppkastsyke som Covid-19, men selvsagt er det spesielt viktig å ikke møte opp hos oss om man har symptomer på sykdom i luftveiene. Våre ledere kan gjøre skjønnsmessige vurderinger på tur og be familier reise hjem dersom de oppfattes som bærere av smittsomme sykdommer eller ikke overholder de smittevernregler som til enhver tid gjelder. Meld fra i forkant dersom dere forstår at dere ikke kan møte opp på en aktivitet. Husk at andre kan bli engstelige for hvordan du og dine framstår selv om du ikke er det, så fortell aktivitetsledere uoppfordret om eksempelvis pollenallergi. Det er mange som trenger et tilbud for tiden. Ved uteblivelse uten at vi har blitt varslet vil vi i neste omgang prioritere andre familier.
  1. Vask henda. På våre aktiviteter kommer man med rene klær og rene hender. Det forventes at man benytter såpe og vann og / eller Antibac minst ved ankomst, før og etter bespisning og ved avreise. Leder har med seg Antibac som skal være tilgjengelig gjennom hele aktiviteten. Vi har dessuten bestilt og deler snarlig ut Antibac til personlig bruk som kan etterfylles privat og tas med også på neste aktivitet. Vi forventer at både barn og voksne benytter slike hjelpemidler jevnlig i løpet av aktiviteter. Når man bruker toiletter og felles håndvaskemuligheter rengjør man etter seg, og påser at man ikke etterlater seg smittestoffer på vannkraner, toiletter og dørhåndtak. Barn som ikke klarer å passe på dette selv må få hjelp av sine egne voksne. Ved oppstart av hver aktivitet gis kort innføring i smittevernregler som skal følges.
  1. Hold avstand. Gjeldende avstandsgrenser skal holdes av alle, både barn og voksne. Avstand handler også om å unngå i størst mulig grad at flere berører samme objekter under samme aktivitet. Det er ledernes ansvar å legge til rette for at avstandsregler kan overholdes, men vi oppfordrer deltakere til å selv si ifra på en pen måte både til ledere og andre deltakere dersom de blir oppmerksomme på at reglene ikke følges. I et stort fellesskap vil ulike mennesker legge merke til ulike ting. Vi ser på denne kollektive årvåkenheten som en stor ressurs. Vi er takknemlige for at vi skal stå sammen både barn og voksne om å ivareta smittevernet.  Fra 7. mai 2020 er regelen at alle skal holde 1 meters avstand til hverandre med unntak av dem som tilhører samme husstand. Der det er mulig bør man fortsatt holde 2 meter avstand. Begrens og forsøk å unngå bruk av utstyr som deles mellom flere hender. Det er eksempelvis innenfor regelverket å kunne spille kabal med egen kortstokk eller stigespill med hver sin terning,  fiske krabber med hvert sitt krabbesnøre, dra på sykkeltur, overnatte i hengekøye eller spise medbrakte matpakker. Det er samtidig ikke lov å lage mat sammen, dele strandleker eller samkjøre i bil.

Det kan være vanskelig i praksis å skille mellom hva som er lov og ikke lov, og lister vil aldri bli uttømmende, men nedenstående føringer bør kunne være retningsgivende for praksis ute i gruppene:

  • Man kan leke med ball, men flere personer kan i bare begrenset grad dele samme ball. Sparker man fotball kan man eksempelvis ikke nikke eller bruke hender. Spill, spill-sekvenser og øvelser som medfører dueller med fysisk nærkontakt tillates ikke. Øvelser med maksimalt fem personer som pasningsøvelser, skuddøvelser, andre egnede øvelser og fysisk trening der en avstand på 2 meter kan opprettholdes mellom de involverte deltakerne kan være mulig å gjennomføre hvis de generelle smittevernreglene overholdes.
  • Ved bespisning skal hver familie ha med seg egen mat og eget spiseutstyr eller porsjonspakker skal deles ut av leder med rene hender. Ansvarlig for matservering er særlig oppmerksom på hygiene. Alle former for buffetservering er forbudt, det inkluderer å forsyne seg selv av suppegryter og engangsbestikk.
  • Flere familier kan bruke samme utstyr etter tur dersom utstyr og berøringsflater rengjøres mellom hver bruker (eksempelvis kanoer og padleårer).
  • Mobiltelefoner brukes som hovedregel ikke under aktiviteter. Dersom man av en eller annen grunn unntaksvis er nødt til å bruke en mobiltelefon rengjøres hender umiddelbart etterpå før aktivitet fortsetter.
  • Ved aktiviteter der man er nødt til å dele utstyr og utstyret i praksis ikke kan desinfiseres mellom hver bruker må deltakerne bruke engangshansker.
  • Etter som tiden går vil trolig en del av disse reglene mykes opp slik at det er lov å dele noe utstyr og så videre, men det vil likevel være gunstig om flest mulig deltakere og ledere er oppmerksomme på å holde mest mulig avstand og dele minst mulig utstyr gjennom hele perioden vi strever med Kornona-pandemien.

Kom frisk – Vask henda – Hold avstand

Takk for din families viktige bidrag til å hindre spredning av smittsom sykdom