Om oss

Tidligere Barne-og likestillingsminster Solveig Horne og vår nasjonale aktivitetskoordinator Trude Roland Sletteberg.

IOGT i Norge er en frivillig organisasjon med lange tradisjoner i Norge. Enestående familier er en del av vårt arbeid. Enestående familier drives i det daglige av en nasjonal aktivitetskoordinator, en kaospilot og frivillige mammaer og pappaer over hele landet.

Arbeidet i Enestående familier finansieres i stor grad av offentlige midler fra Barne- og likestillingsdepartementet, slik at det er rimelig og ofte til og med helt gratis for deg og dine å være med. Alle våre ledere er kurset og godkjent av oss. Når du møter opp hos oss skal du kunne kjenne deg trygg på at du og dine blir tatt godt i mot av ledere som selv har erfaring med å være mye alene med barna sine.