Har dere en personvernerklæring?

Ja, det har vi. Etter nye regler må Enestående familier ha ditt samtykke for å kunne lagre personopplysninger. Vi er glade for de rettighetene de nye reglene gir deg som forbruker, og ønsker å behandle informasjonen du måtte gi oss på en god måte.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi lagrer navn og kontaktinformasjon du selv gir oss. Vi lagrer kun fornavn og fødselsår på barn. Vi lagrer også hvilke aktiviteter du har meldt deg og dine på.

Vi forsøker å fordele plasser til våre aktiviteter rettferdig. For å få til det trenger vi å ha oversikt over dine påmeldinger slik at ikke de samme familiene får være med hver gang. Tekster du selv legger inn i frie beskjedfelt ved påmelding slettes automatisk 30 dager etter gjennomført aktivitet. Det betyr at du selv må oppgi hver gang du melder deg på en aktivitet om du har særskilte behov vi må hensynta. (Eksempelvis allergier, behov for skyss etc.) Fordi vi er nøye med å slette slike sensitive data rett etter aktivitet kan du IKKE forutsette at vi har merket oss ulike personlige behov neste gang du melder din interesse for å delta på en aktivitet. Vi deler aldri informasjonen vi får fra deg med andre.

Du kan med et tastetrykk i bunnen av invitasjoner du mottar fra oss be om å bli slettet fra våre e-postlister. Dersom du også ønsker å deaktivere / slette din brukerprofil helt kan du enkelt gjøre det ved å logge inn på «Min side». Dersom du IKKE har deltatt på aktiviteter vil du bli slettet umiddelbart fra våre digitale systemer når du ber om det på «Min side». Har du vært deltaker på aktiviteter er vi imidlertid nødt til å beholde dataene dine en stund til, selv om du har gitt oss beskjed om at du ønsker å bli slettet. Vi må nemlig kunne dokumentere til offentlige myndigheter ved kontroll at midlene vi har fått bevilget er brukt i tråd med forutsetningene det offentlige setter. Dine data flyttes i slike tilfelle til en passiv database over ikke-kontaktbare brukere. Slike data slettes automatisk 3 år etter din siste deltakelse.

I forbindelse med vårt arbeid sender vi av og til ut spørreundersøkelser til dere som har registrert dere og / eller deltatt på en aktivitet. I invitasjonen til slike undersøkelser vil du alltid få informasjon om hvem som eventuelt vil få tilgang til din besvarelse. Data fra spørreundersøkelser slettes automatisk 14 måneder etter at undersøkelsen er sendt ut fra oss. (Vi bruker de innkomne svarene i årlige evalueringer av tilbudet og beholder derfor dataene til vår interne evaluering er gjennomført hvert år).

Dersom du av hensyn til egen og barns sikkerhet har behov for å ha en «hemmelig / fiktiv» brukerprofil så kontakt oss. Vi hjelper deg gjerne så også du og dine kan være med på aktiviteter i Enestående familier.

IOGT i Norge har utarbeidet en omfattende personvernerklæring som gir mer detaljert informasjon om hvordan organisasjonen oppbevarer data. Enestående familiers personvernerklæring er underlagt denne.