Kan jeg endre min påmelding?

Ja.

Først litt helt generelt om "Min side": Når du registrerer deg hos oss ber vi deg også registrere på "Min side" fornavn og fødselsår på barna dine som du antar du kan komme til å ta med deg på aktiviteter. Disse opplysningene kan du selv redigere ved behov seinere. Ved påmelding til en aktivitet huker du av for hvilke av disse barna du skal ha med deg til akkurat den aktiviteten.  Mangler det mulighet i aktiviteten for å legge til et barn du ønsker å ha med deg, må du først legge barnet til på "Min side".  Hos oss ter det kun anledning til å være med på aktiviteter sammen med  minst et barn.

Ved å gå til aktiviteten du er påmeldt får du anledning til å gi den lokale lederen din ulike beskjeder fram mot aktivitetsstart. Er det noe du trenger å endre i din påmelding (for eksempe melde fra om at et av flere barn du har meldt på ikke kommer) så skriv det bare i kommentarfeltet så fanger din lokale leder opp hva som skal endres og fikser det for deg. Dersom du ønsker å stryke din påmelding helt gjøres det på samme måte enkelt ved å gi beskjed om det i kommentarfeltet. Dersom du ønsker å legge til barn i din påmelding i etterkant må det gjøres på samme måte. Merk at aktiviteten i så fall kan være fulltegnet, og at det dermed ikke er en selvfølge at din lokale leder kan legge til barn i etterkant av en påmelding.

Det er de lokale lederne som forvalter våre påmeldingslister, og kontoret i Sandefjord redigerer ikke slike lister.  Ta derfor først kontakt med dine lokale ledere om noe har blitt galt ved din påmelding. Er det noe de ikke klarer å fikse så kontakter de oss for å få rettet feilen.