Nyttig å vite

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot Covid-19.

IOGT i Norge er en frivillig organisasjon med lange tradisjoner i Norge. Aktivitetstilbudet Enestående familier er en del av organisasjonens arbeid. I det daglige drives Enestående familier av:

  • To nasjonale ledere / aktivitetskoordinatorer
  • en kaospilot (teknisk ansvarlig for nettsider og registreringssystemer på nettsiden, hjelper deg med support når du trenger det)
  • mange frivillige mammaer og pappaer som ledere i lokale grupper over store deler av landet.

Noen lurer på hva slags familier vi ønsker å nå med arbeidet vårt. Her finner du noen svar.

Vi er mange voksne som på en eller annen måte opplever at vi er litt alene i foreldrerollen. I Enestående familier ønsker vi å gi familier nye nettverksmuligheter og fritidsopplevelser de ellers av ulike grunner ikke ville hatt anledning til å være med på.

For å melde deg og dine på en aktivitet må du være registrert hos oss. Les mer og registrer deg nå.

Frivillige mammaer og pappaer over hele landet starter og driver lokale grupper av Enestående familier der de bor. Kan du tenke deg å starte en slik gruppe? Vi vil gjerne starte nye grupper. Eller vil du gjerne bli medleder i en allerede eksisterende gruppe?

Her har vi samlet svar på noe av det vi vet nykommere hos oss ofte lurer på. Her får du også svar om du har tekniske utfordringer med siden vår.