Finner ingen gruppe i nærheten – gruppe ønskes her jeg bor

Se aktiviteter

IOGTs Enestående familier starter stadig nye grupper. 

For å starte opp ny gruppe trenger vi minst èn, fortrinnsvis flere, egnede frivillige foreldre som kan tenke seg å gjennomføre vårt obligatoriske lederkurs. Å være leder hos oss skal være lystbetont og moro. Kurset holdes hvert år en helg i januar og er gratis for deltakerne. For å få være med på kurs må man tilfredsstille en del kriterier, og de vi leter etter tenker vi bør kunne kjenne seg igjen i følgende:

  • Du trenger selv Enestående familier i ditt eget liv og gleder deg over det aktivitetene gir deg og barna dine av opplevelser og nye nettverksmuligheter.
  • Du opplever deg selv som ofte alene med barna dine og har samtidig hodet over vannet i forhold til egen livssituasjon.
  • Du er utadvendt og selvgående, inkluderende, raus i møte med andre og har forståelse for menneskers ulikheter.
  • Du har evnen til å bidra inn i et miljø med positiv drakraft framfor å fokusere på frustrasjoner og begrensninger. Du liker tanken på å ta i et tak for både dine egne barn og andre familier for å skape hyggelige fritidsminner. Du opplever uttrykket «Vær selv den forandringen du ønsker å se i verden» som meningsfullt.
  • Du har tilgang til pc.
  • Du tror du vil like å ha ansvar for enkeltaktiviteter og kan gjennomføre en aktivitet fra A til Å etter opplæring.
  • Noen som allerede er med i Enestående familier har sagt til deg at de tror du kunne passe til å være leder hos oss.
  • Du vet at organisasjonen bak Enestående familier heter IOGT og kan enkelt være lojal mot de grunnverdiene organisasjonen vår står for.
  • Du kan framlegge såkalt vandelsattest til bruk i frivillig arbeid med barn (i løpet av kurset viser vi hvordan du søker hos Politiet, men du må vite på forhånd at det vil være uproblematisk å få en slik attest når du spør).
  • Du har i store trekk et vanlig og greit forhold til eksempelvis det offentlige hjelpeapparatet (barnehage, barnevern, helsestasjon og andre instanser) og har ikke desperat behov for denne lederrollen for å “bevise” verken for deg selv eller andre at du er en helt alminnelig ok foreldre (hva nå det måtte bety, vi har alle vårt. Poenget er at du skal kunne samarbeide med slike instanser og de skal kunne reklamere for arbeidet til gruppa uten at de opplever det som problematisk at det er DU som er leder.)

Mens du venter på at vi får startet opp en gruppe der du bor kan du registrere deg og krysse av for at du ønsker å holdes orientert om nye grupper i nærheten av ditt bosted. Da sender vi deg epost når noe skjer i nærheten av deg. I mellomtiden kan du gjerne knytte deg til andre grupper du føler det er naturlig for deg å be om invitasjoner fra. Lokale grupper vil ofte prioritere familier fra egen kommune, men ved ledig kapasitet tar de gjerne med seg familier fra andre steder også. Ved større nasjonale aktiviteter er også familier fra steder der vi ennå ikke har egne grupper velkomne til å delta.

Velkommen til IOGTs Enestående familier. Hjelp oss gjerne å bli enda flere grupper rundt i hele Norge :)

Kontakt oss

Nasjonal leder i IOGTs Enestående familier:

Trude Sletteberg tlf: 976 14 519 trude.sletteberg@iogt.no

Kommende aktiviteter