Hortensgruppen inviterer til Bingo lørdag 25 mars.