Hortensgruppa viderefører tradisjonen med å arrangere julebord på Thon Hotel i Horten.