Hortensgruppen inviterer til Laser tag på Lucky Bowling i Horten.